Preview Mode Links will not work in preview mode

May 16, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Różą Thun o badaniach nad jakością produktów sprowadzanych do Polski oraz proteście opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.