Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 23, 2024

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Jan Grabiec.


Jan 9, 2024

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są prof. Ryszard Piotrowski, Czesław Mroczek, Ryszard Czarnecki i Aleksander Stępkowski.


Dec 19, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Krzysztof Brejza.


Dec 5, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Bartosz Arłukowicz. 


Nov 28, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest  Włodzimierz Cimoszewicz.