Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Krzysztofem Gawkowskim z Lewicy.


Sep 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawiał z Piotrem Zgorzelskim, PSL.


Jul 2, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Michałem Wosiem, sekretarzem stanu w resorcie sprawiedliwości


Jul 1, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Małgorzatą Janowską z koła poselskiego Wybór Polska.


Jun 11, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Kowalem o Ryszardzie Terleckim i włamaniu na skrzynkę mailową Michała Dworczyka.