Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Ireneuszem Rasiem o nowej deklaracji PO ws. aborcji.


Feb 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim o Jarosławie Gowinie, Szymonie Hołowni i koronawirusie.


Feb 3, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia ze Zbigniewem Girzyńskim o koronawirusie i wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.