Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Krzysztofem Brejzą.


Dec 14, 2022

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.


Dec 7, 2022

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Kazimierz Smoliński z PiS.


Dec 2, 2022

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest wiceminister spraw zagranicznych, Marcin Przydacz.