Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Arturem Dziamborem o „piątce dla zwierząt” wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.


Oct 28, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawiał z prof. Andrzejem Rzeplińskim o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.


Oct 27, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim o koronawirusie i wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.


Oct 16, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z senatorem PiS Stanisławem Karczewskim o epidemii koronawirusa i sytuacji w szpitalach.


Oct 14, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Markiem Balickim o koronawirusie.