Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Grzegorzem Małeckim byłym szefem Agencji Wywiadu. 


Feb 16, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Marcinem Przydaczek, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.