Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 19, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z generałem Markiem Bieńkowskim, doradcą Departamentu Administraci Publicznej Najwyższej Izby Kontroli.


Jan 13, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Januszem Piechocińskim, byłym wicepremierem i ministrem gospodarki