Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Adam Szłapka.


Oct 24, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza będzie Tomasz Siemoniak.


Oct 17, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Ryszard Petru i Ryszard Czarnecki.


Oct 10, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Marek Borowski i Jan Maria Jackowski.


Oct 3, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Ryszard Czarnecki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Wanda Nowicka.