Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Bolesławem Piechą z PiS.


Nov 16, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Szymonem Hołownią z ruchu Polska 2050.


Nov 11, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z byłym prezydentem, Bronisławem Komorowskim.


Nov 4, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Andrzejem Sośnierzem z koła poselskiego Polskie Sprawy.


Nov 3, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski.