Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Michałem Wójcikiem o zarzutach Najwyższej Izby Kontroli,  która wykryła nieprawidłowości w Służbie Więziennej.


Dec 4, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Włodzimierzem Czarzastym o aferze Rywina, poparciu kandydatury szefa SLD na stanowisko wicemarszałka Sejmu przez Zbigniewa Ziobre, sprawie Mariana Banasia oraz o połączeniu SLD i Wiosny w jedną partię.