Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Borysem Budką o wynikach wyborów parlamentarnych, wyborach prezydenckich, przyszłości Platformy Obywatelskiej w kontekście szefostwa partii i protestach wyborczych PiS.


Oct 23, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Janem Filipem Libickim o Senacie, PSL, PiS i spotkaniu liderów opozycji.


Oct 16, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Julią Piterą o minionej kampanii wyborczej i wynikach wyborów parlamentarnych oraz o przyszłości Platformy Obywatelskiej i Grzegorza Schetyny.


Oct 9, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Adrianem Zandbergiem m.in. o związkach partnerskich, rozdawnictwie publicznych pieniędzy i przyszłej współpracy partii lewicowych.


Oct 2, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim m.in. o trwającej kampanii wyborczej, sprawie kamienicy szefa NIK Mariana Banasia oraz kandydaturze Janusza Wojciechowskiego na stanowisko komisarza ds. rolnictwa Komisji Europejskiej.