Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Patryk Jaki z Solidarnej Polski.


Jan 18, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050.


Jan 17, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Krzysztofem Bosakiem.


Jan 11, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.