Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 6, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z prof. Andrzejem Rzeplińskim m.in. o decyzji Donalda Tuska, który poinformował, że nie wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, o kandydaturze Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz o aferze wokół Mariana Banasia.