Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Ireneuszem Rasiem o nowej deklaracji PO ws. aborcji.