Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 28, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o kryzysie TK, jego kadencji jako ministra pracy w rządzie Donalda Tuska i najbliższych wyborach samorządowych.