Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałkiem Sejmu i współprzewodniczącym Lewicy.