Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza ze Sławomirem Cenckiewiczem o ks. Jankowskim, Kazimierzu Kujdzie, Europejskim Centrum Solidarności i relacjach polsko-izraelskich.