Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2020

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Borysem Budką m.in. o przyszłości PO po przejęciu przez niego szefostwa w partii oraz o kampanii prezydenckiej.