Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Marcinem Przydaczem, wiceministrem spraw zagranicznych.


May 26, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Marcinem Horałą o sporze z Czechami, raporcie NIK i Białorusi.


May 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Różą Thun o jej powodach odejścia z Platformy Obywatelskiej.


May 14, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Muchą, doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.


May 12, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Witoldem Waszczykowskim o konflikcie między Izraelem a Palestyną.