Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 22, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Janem Marią Jackowskim o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy.


Sep 10, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Jarosławem Pinkasem o koronawirusie.


Sep 9, 2020

W programie Andrzej Stankiewicz rozmawia z Szymonem Hołownią m.in. o filmie "Krwawy biznes futerkowców", projekcie "piątka dla zwierząt" i Hannie Gill-Piątek.