Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2023

Bościem Andrzeja Stankiewicza był Marcin Duma.


Jun 27, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Ryszardem Czarneckim.


Jun 20, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.


Jun 13, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Michałem Kobosko.


Jun 6, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Borysem Budką.