Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Marcinem Horałą o sporze z Czechami, raporcie NIK i Białorusi.