Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Grzegorzem Schetyną.


Feb 8, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Michał Wypij, poseł niezrzeszony.


Feb 1, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Artur Dziambor z Wolnościowców.