Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Ryszard Czarnecki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Wanda Nowicka.


Sep 26, 2023

 Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Jakub Banaś oraz Marcelina Zawisza.


Sep 14, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Urszula Pasławska i Katarzyna Piekarska.


Sep 12, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Władysław Teofil Bartoszewski oraz Krzysztof Gawkowski.


Sep 7, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Sebastian Kaleta i Marcin Kierwiński.