Preview Mode Links will not work in preview mode

May 14, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Muchą, doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.