Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Różą Thun o jej powodach odejścia z Platformy Obywatelskiej.