Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.


Mar 23, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Kowalem z Koalicji Obywatelskiej. 


Mar 16, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Włodzimierzem Czarzastym, współprzewodniczącym Nowej Lewicy.


Mar 9, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Grzegorzem Schetyną.