Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim, wicemarszałkiem Sejmu z PSL-u.


Oct 20, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z byłym przewodniczącym PO, Grzegorzem Schetyną.


Oct 13, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z doradcą prezydenta Pawłem Muchą.


Oct 6, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem RP.