Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza ze Sławomirem Cenckiewiczem o ks. Jankowskim, Kazimierzu Kujdzie, Europejskim Centrum Solidarności i relacjach polsko-izraelskich.


Feb 20, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Włodzimierzem Czarzastym o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, sytuacji finansowej SLD oraz o partii Wiosna.


Feb 13, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Marcinem Kierwińskim o tzw. taśmach Jarosława Kaczyńskiego, zbliżających się wyborach i konferencji bliskowschodniej.


Feb 6, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Muchą o proteście rolników oraz o proteście przed TVP.