Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2023

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Krzysztofem Hetmanem.


Apr 19, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.


Apr 12, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Michał Kobosko z Polski 2050.


Apr 6, 2023

Gościem Andrzeja Stankiewicza jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej.