Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Witoldem Waszczykowskim o konflikcie między Izraelem a Palestyną.