Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Szymonem Szynkowskim vel Sęk o budżecie UE i szczepionce na koronawirusa.