Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 4, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Solochem m.in. o obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, relacjach z Rosją i Stanami Zjednoczonymi oraz budowie sieci 5G.