Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Leszkiem Millerem o relacjach Polski z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi oraz kandydaturze Moniki Jaruzelskiej w wyborach.