Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 9, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Janem Filipem Libickim o ojcu Rydzyku, aborcji oraz PiS.