Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 16, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z senatorem PiS Stanisławem Karczewskim o epidemii koronawirusa i sytuacji w szpitalach.