Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2020

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Janem Kanthakiem m.in. o ustawie dyscyplinującej sędziów, sporze wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz o ujawnieniu tajnych dokumentów CBA dotyczących inwigilacji Kwaśniewskich.