Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Janem Marią Jackowskim o szczycie UE, sytuacji rolników oraz urodzinach Radia Maryja.