Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Szymonem Hołownią m.in. o wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, skandalu wokół naruszeń seksualnych w Kościele katolickim oraz o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.