Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Andrzejem Derą o aferze KNF oraz sytuacji w Sądzie Najwyższym.