Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 17, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Krzysztofem Brejzą o Srebrnej i działaniach prokuratury, sprawie związanej z gen. Janiszewskim oraz o wyborach do Parlamentu Europejskiego.