Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z posłem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem.