Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim, wicemarszałkiem Sejmu z PSL-u.