Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Piotrem Zgorzelskim m.in. o przyszłości PSL w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych i sprawie Marka Falenty.