Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Michałem Wójcikiem o zarzutach Najwyższej Izby Kontroli,  która wykryła nieprawidłowości w Służbie Więziennej.