Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 20, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Lesyą Vakuliuk, dziennikarką telewizji Ukraina24.