Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2020

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim m.in. o koronawirusie i pierwszym przypadku zakażenia w Polsce.