Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 20, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Łukaszem Schreiberem o rezygnacji PiS z projektu zniesienia 30-krotności ZUS, sprawie Mariana Banasia i sytuacji między Porozumieniem a PiS-em.