Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 20, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z byłym przewodniczącym PO, Grzegorzem Schetyną.