Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawiał z prof. Andrzejem Rzeplińskim o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.